HÅLLBARA EKOSYSTEM

Du kan bli förvånad över att lära dig processen att producera kork tar decennier. Cork Oaks förblir orört i upp till 30 år och skördas sedan bara vart 9 år, vilket gör att den naturliga mognadsprocessen kan ske. Det betyder att korkträd aldrig skärs för att skörda kork, de rakas noggrant där den naturliga barken kan växa tillbaka.

HÅLLBARA LÖN

Efter att Cork Oaks har mognat tillräckligt, tar högkvalificerade arbetare bort korkbarken med stora axlar och tar med stor precision bara barken. Portugals noggrant reglerade korkindustri skyddar miljöns integritet och skapar säsongsbetonade arbetstillfällen med hög lön för mer än 10 000 arbetare årligen. När barken har tagits bort från trädet kallas korken som plankor.

HÅLLBARA PARTNERS

Plankorna staplas sedan i högar där de förblir utsatta för sol, vind och regn, vilket gör att korken kan stabiliseras. De förblir staplade i högst sex månader. När denna process är klar skickas plankorna till tillverkare för produktion. Tillsammans med våra portugisiska partners och vänner har vi designat vackra produkter som är miljövänliga, organiska och antimikrobiella.