Profil för Corc Yoga ambassadör Kaela Saez

Kaela Saez

Är en

Klinisk Yoga & Wellness Pedagog specialiserad på yoga för återhämtning / trauma

Hemstad

San Clemente, Kalifornien

Ta kontakt med Kaela

Kaela Saez är född i Kalifornien och har tränat yoga sedan 2010. Efter att ha undervisat över hela världen utvecklade Kaela sin passion för självförvandling, den ständiga processen för mänsklig utveckling och holistiskt liv. Tro att yoga och meditation göra naturliga följeslagare till självläkande processen, hoppas hon att dela med andra den varma klarhet som dessa metoder har odlat i hennes liv, liksom verktyg för att uppnå det. Hennes senaste plattform för arbete har varit införlivandet av stresshantering genom trauma känslig yoga. Kaela utbildar för närvarande dem som kämpar med psykisk hälsa och missbruk, lära dem hur man känner sig trygga i sina kroppar och sinnen så att de kan etablera större självreglering genom medveten medvetenhet och erbjuda den grund de behöver för känslomässig motståndskraft.