KELSEY DELAN

Är en

Mentor, utbildare och utbildare.

Hometown

Tustin, Kalifornien

Yoga-position i Favorite

Deer Pose

Anslut med Kelsey

Kelsey Delane är Cali-indian och en av Orange Countys ledande lärartränare. När hon först klev in på sin matta år 2006, fann hon tröst från år av obeveklig ångest och depression. Nu har Kelsey en kraftfull uppsättning verktyg i sin välmådda verktygslåda som stöttar henne i livet som hjälten i sitt eget liv. Det är därför hon spricker av entusiasm för att dela dessa tidsprövade, praktiska verktyg med andra studenter och lärare.

Hon är särskilt entusiastisk över att undervisa i Yoga Sutras av Patanjali via en-on-one-coachning, online-kurser och i-personverkstäder. Hennes bakgrund i psykologi, erfarenhet av att arbeta med olika befolkningar, och hennes personliga historia inspirerar henne till att inta en integrerande strategi för undervisning. Vare sig hon arbetar med vuxna eller tonårstjejerna av UPLIFT Yoga Foundation fokuserar Kelsey på Yoga som en övning i hjärnan och visar andra hur man tillämpar yogakifilosofi i vardagslivet. När hon inte undervisar eller övar Yoga, kommer du att hitta Kelsey med en bok bredvid sin man, två döttrar och söt valp Cooper.