CORC YOGA RETREAT VILLKOR

 

GENOM att KÖPA EN PLATS FÖR DENNA RETRÄTT DU HAR kommit ÖVERENS om ATT ACCEPTERA VÅRA regler OCH VILLKOR.

 

BOKNING

(a) till en 50% deposition tas emot för din bokning, kommer din bokning att inte betraktas som definitiv och inga kontrakt skall finnas.

(b) Alla bokningar måste godkänna Corc Yoga Villkor 

 

BETALNING

(a) Alla betalningar för att tas emot av Corc Yoga i US-Dollar.

(b) 50% av din betalning måste göras för att säkra din bokning.

(c) Den återstående belopp att betala ärpå grund av Mars 1, 2021.

(d) Corc Yoga kommer att acceptera betalning via kreditkort, Venmo, PayPal eller banköverföring. Alla avgifter ska uppkomma av deltagaren.

 

DINA RESOR

(a) Alla resor är ditt eget ansvar och på egen bekostnad.

(b) Corc Yoga ska inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser till följd av förseningar eller inställda med något av de företag du kan ha gjort överenskommelser med eller för eventuella oegentligheter i din dokumentation som krävs för att resa.

(c) Transfer kommer att ges till/från Lissabon Portela (LIS) vid utvalda tidpunkter före och efter händelsen. Deltagarna kommer att krävas för att reservera en plats på rymdfärjan för att använda tjänsten.

(d) Ytterligare överföringar till/från retreat är på egen bekostnad, om inte annat anges.

 

Reseförsäkring

(a) reseförsäkring rekommenderas. Om du väljer att köpa en försäkring vi kräver att din reseförsäkring täcker verksamhet av denna händelse, liksom oväntade annullering, sjukdom, förluster

(b) Vi föreslår att föra en kopia av den politik som i händelse av en nödsituation.

 

DIN HÄLSA

(a) är Det ditt ansvar att meddela din Instruktör veta om du har några skador och att vara uppmärksam på alla tider av dina egna kroppens förmåga under reträtten. Om du upplever något obehag eller skada med någon aktivitet under hela festivalen, du måste upphöra omedelbart.

(b) Det är ditt ansvar att rådgöra med en läkare med en förståelse av yoga för att bekräfta att du är tillräckligt pigga och friska för att göra yoga och andra fysiska aktiviteter som du kan välja att göra medan du är på reträtt.

(c) Vänligen meddela Corc Yoga av några psykiska eller fysiska hälsa, förutsättningar och särskilda krav innan du bokar. Om du har förutsättningar för hälsa och dieter som kan påverkas av de aktiviteter som erbjuds på reträtt, vi förbehåller oss rätten att råda dig att avstå. I intresse av ditt välbefinnande eller andra, vi förbehåller oss också rätten att neka din vistelse på reträtt.

 

AVBOKNING

Ingen återbetalning eller avbokningar accepteras bekräftade bokningar.

I den händelse du inte längre kan närvara och skulle vilja att någon annan tar din plats, överföra begäran måste ha inkommit senast 30 dagar före retreaten. Godkännande av överlåtelse önskemål kommer att vara på Corc Yoga och efter eget gottfinnande.

Corc Yoga förbehåller sig rätten att under alla omständigheter att avbryta reträtt. Bokningar för angiven period av reträtt.

Det finns ingen ersättning för eventuell outnyttjad del av retreaten.

Vi rekommenderar att Resa avbeställningsskydd eller Resa Avbrott försäkring för denna resa. Reseförsäkring är utformad för att ersätta dig för icke-återbetalningsbar kostnader i händelse av en resa avbokning.

Om skäl för avbokning omfattas av villkoren i din Försäkring, kan du ha möjlighet att göra anspråk på din försäkring.
Observera att försäkringar varierar enormt och har olika kritiska undantag. Vi rekommenderar att du väljer noggrant baserat på din personliga situation.

 

CORC YOGA PRODUKTER VILLKOR

Corcyoga.com

Genom att gå in och/eller använder denna webbplats accepterar du villkoren och villkoren för användning av dessa, såsom de som beskrivs här eller som kan ändras av oss från tid till tid. Innehållet i sidorna på denna webbplats är för din allmänna information och bruk. Det kan komma att ändras utan föregående meddelande.

DEFINITIONERi dessa Villkor och bestämmelser för Försäljning, "Säljaren" avser Corc Yoga och "Köparen" avser den person, eller ett företag av vilka beställningar som har förvärvats.

 

FÖR PLACERING

placeringen av en beställning på nätet innebär att du accepterar dessa villkor och villkor som gäller för order, inköp och leverans. Genom att skicka in din beställning du anger för att köpa varor och gör det möjligt för oss att använda dina personuppgifter för det enda syftet av att förse dessa varor. Vi kommer bara att vidarebefordra dina uppgifter till våra underleverantörer som hanterar leverans, eller som vi på annat sätt är juridiskt skyldiga att göra.

För varor som levereras av corcyoga.com inte för återförsäljning. Corc Yoga är inte skyldig att ta emot din beställning och kan avvisa din beställning. Corc Yoga kommer att vidta andra lämpliga åtgärder bör det komma fram i ljuset, att du är inblandad i obehörig återförsäljning av Corc Yoga produkter.

 

TILLGÄNGLIGHET

Vi gör allt för att hålla hemsidan uppdaterad så att varor på hemsidan finns i lager. Ibland objekt att sälja ut snabbare än väntat. Vi försöker alltid göra vårt bästa för att rätta till detta, och du kan alltid kontakta oss direkt påinfo@corcyoga.comoch så får vi se vad vi kan ordna för dig.

 

LEVERANS

Vi kommer att sträva efter att leverera varor inom den angivna tiden men varorna är föremål för tillgänglighet och vissa förseningar utanför vår kontroll. Några datum som vi anger för leverans av varor är en uppskattning och vi skall inte hållas ansvarig för eventuella förluster, kostnader, skador, kostnader eller utgifter som orsakats av försening. Du kan vara säker på att vi kommer att arbeta för att rätta till eventuella leveransproblem med minimal fördröjning. Om Säljaren är försenad eller förhindrad att utföra sina åtaganden på grund av försummelser från Köparen eller en agent för Köparendenleverans/avslutad period och det avtalsenliga Priset ska justeras i enlighet med detta. 

DEFEKTER EFTER LEVERANS

Bör varan anländer skadad Köparen måste ge bevis som sådana bilder av skador med datum och tid. Dessa kommer att hanteras från fall till fall.

GILTIGHETEN AV CITAT OCH PRISER

Säljarens offert är öppen för godkännande inom tid som anges däri eller,om ingen tid angesinom trettio dagar efter dagen.Priserna inte är föremål för förändring inom denna period. Citatet får inte omfatta tull, eller fraktkostnader och kommer att krävas för att betalas av Köparen.

 

Pris OCH BETALNING

Betalning skall ske i full tillsammans med eventuella fraktkostnader innan en leverans av varorna skickas ut. Om en betalning inte går igenom utan att det påverkar en sena avgift kommer att gälla om det inte betalas i rätt tid. Om en produkt marknadsförs på ett felaktigt pris på grund av ett skrivfel eller en leverantör fel vi förbehåller oss rätten att neka eller avbryta en beställning om eller inte sagt beställning har bekräftats. I sådant fall kommer vi att göra dig uppmärksam på detta och en full återbetalning kommer att ges, om det behövs. Alla priser på denna webbplats visas i AMERIKANSKA dollar. Priser utanför Förenta Staterna inte har alla tillämpliga tullar och/eller skatter vid import. Köpare är ansvariga för dessa avgifter, om tillämpligt. För mer information om detta, kontaktainfo@corcyoga.com

 

TAX FREE SHOPPING I STORBRITANNIEN

Tyvärr har vi inte möjlighet att stödja tax free shopping just nu. Om du skriva till oss på info@corcyoga.com vi kan ge en faktura som visar MOMS, men vi är oförmögna att ge 407 återbetalning av MERVÄRDESSKATT former (eller hantera den administrativa krav) vid denna tid.

 

INNEHÅLL

Även om vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa riktigheten av all information på webbplatsen skall vi inte vara ansvariga för eventuella skador av något slag som härrör från användningen av denna webbplats. Din användning av någon information eller material på denna webbplats är helt på egen risk, som vi inte ansvarar. Det skall vara ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats uppfyller dina specifika krav.

 

COPYRIGHT

Denna webbplats innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, design, layout, utseende, utseende och grafik. Reproduktion är förbjudet annat än i enlighet med meddelande om upphovsrätt, som utgör del av dessa villkor. Alla varumärken återges på denna webbplats som inte tillhör, eller är licensierade till, operatören är erkända på webbplatsen. Obehörig användning av denna webbplats kan ge upphov till ett yrkande om skadestånd och/eller vara ett brott.

 

Att SÄLJA ETT OBJEKT

Rättigheter att sälja Corc Yoga produkter som är reserverad endast för godkända grossister. Om du vill fråga om att bli en godkänd grossist återförsäljare, vänligen e-post info@corcyoga.com

 

BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

med Undantag som kan vara underförstådda genom lagstiftning, där du (köparen) är som handlar som konsument, i händelse av brott mot dessa Villkor av oss (som säljare), din rättsmedel skall vara begränsat till skador som skall under inga omständigheter överstiga det tillämpliga och av priset på de varor som säljs till dig och vi skall under inga omständigheter vara ansvariga för några indirekta, oförutsedda skador eller följdskador förlust eller skada oavsett.

 

FORCE MAJEURE

Vi (enligt säljaren) skall inte hållas ansvarig för eventuella förseningar eller underlåtenhet att fullgöra någon av sina skyldigheter om dröjsmål eller fel resultaten från de händelser eller omständigheter som ligger utanför vår rimliga kontroll, inklusive men inte begränsat till force majeure, strejk, lock outs, olyckor, krig, brand, brist på kommunikation, telekommunikation eller dator, uppdelning av anläggningen eller maskinen eller brist eller avsaknad av råvaror från en naturlig källa till försörjning och vi ska ha rätt till en rimlig förlängning av våra skyldigheter.

 

AVGÅNGSVEDERLAG

Om något villkor eller bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig, olaglig eller icke verkställbar av någon anledning av en domstol med behörig jurisdiktion, skall sådan bestämmelse avskiljas och resten av genomdriver villkoren i avtalet skall fortsätta med full kraft och verkan som om dessa Villkor hade kommit överens om med den ogiltiga olaglig eller icke verkställbar bestämmelse elimineras.

 

Tillämplig LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Usa och parterna underställer sig den exklusiva jurisdiktionen av medling.

 

PRODUKT ANVÄNDA ANSVARSFRISKRIVNING

Det är viktigt att notera att vi inte ger några garantier om användning och/eller säkerhet för våra produkter. Alla användare av våra produkter använder dem på egen risk fullt ut erkänner att Yoga och andra fysiska övningar utförs med tillhörande risk för personskador, och vi på Corc Yoga kan inte hållas ansvarigt för sådan skada som orsakats av att någon användare av våra produkter. Genom att köpa en matta från Corc Yoga direkt eller via någon av våra återförsäljare eller agenter, accepterar du att avstå från alla anspråk mot oss med beaktande av någon fysisk (eller andra) skador på eller förlust eller skada som uppstått som en direkt eller indirekt följd av att du använder våra produkter.