VARFÖR KORK?

HALKFRITT GREPP

EXTREMT HÅLLBAR

ANTIMIKROBIELL + ALLERGIVÄNLIGA

FLEXIBEL + MOTSTÅNDSKRAFTIG

Lätt

NATURLIGT FLAMSKYDDSMEDEL

RESISTENT MOT FUKT

HORMON + KEMIKALIEFRI

VAD ÄR PROSESSEN FÖR ATT LÄMNANDE KORK?

HUR KÖRKAR KORKEN TILL VÅRA PRODUKTER?